smartclip Nordics utser Halvard Kristiansen och Stephen Byrne till gemensamma verkställande direktörer

smartclip Nordics Managing Directors Halvard Kristiansen and Stephen Byrne

Videospecialisten delar upp ansvaret för demand- och supplyteamen i Norden, rekryterar Halvard och befordrar Stephen,och utnämner samtidigt båda till verkställande direktörer.

Stockholm 11 maj 2021 –  smartclips styrelse har utsett Halvard Kristiansen till delad nordisk vd, med ansvar för försäljning och operativ verksamhet i Norden. Samtidigt befordras Stephen Byrne, som har nio års erfarenhet av att etablera nya partnerskap med broadcasters, streamingtjänster och publicister till delad nordisk vd ansvarig för adtech och plattformssamarbeten. Han fortsätter samtidigt i sin existerande roll som Executive Director Europe New Partnerships.

De två utnämningarna markerar starten på ett nytt spännande kapitel för smartclip i Norden, där duon efterträder avgående vd Jonas Rundgren. Halvard Kristiansen och Stephen Byrne får det yttersta ansvaret för de lokala marknaderna Sverige, Norge, Danmark och Finland där var och en leder ett team av specialister vars specifika bakgrund och erfarenhet väl reflekteras i smartclips unika styrkor: För det första inriktningen mot byrå och annonsörssidan med fokus på produkter som levererar den fulla  potentialen videoannonsering har att erbjuda. För det andra fokus mot medieägare att leverera den tekniska infrastruktur som krävs för att förena medieköp över TV och online och ge europeiska broadcasters och publicister ett övertag i konkurrensen mot de digitala jättarna. 

Doktor Oliver Vesper, co-CEO på smartclip i Europa välkomnar de nya utnämningarna: “Det delade ledarskapet mellan Stephen Byrne och Halvard Kristiansen följer vår europeiskt utvecklade säljstrategi vad gäller adtech och media som syftar till  att bryta ner så kallade  “walled gardens”, genom att erbjuda icke monopoliserade marknadsplatsalternativ även på de nordiska marknaderna. Halvard för med sig stor erfarenhet och kunskap till denna viktiga roll och han har en exceptionell meritlista när det gäller att växa företag och leverera starka säljresultat. Rekryteringen reflekterar väl vår ambition för smartclip att expandera vår position och fortsätta leverera utmärkta video-annonseringsmöjligheter på marknaden”.

Halvard tar med sig mer än 18 års erfarenhet i mediebranschen till smartclip där han blir en nyckelperson i teamet. Tidigare kommer han från en roll som Ad Sales Director på SplayOne och innan det som Head of Digital Sales på MTG (Nent Group).

“Det är en stor ära för mig att bli utsedd till nordisk delad vd, med ansvar för sälj och operativ verksamhet på smartclip, säger Halvard Kristiansen. “Bolaget är väl respekterat och en ledare i branschen och jag känner mig ödmjuk inför uppgiften att behålla och, där det är möjligt, accelerera verkställandet av smartclips strategi. Det är motiverande att kunna kapitalisera på den existerande ledande positionen, de starka relationer smartclip har med sina kunder och partners, samt det mycket kompetenta teamet av medarbetare,”

“Vi på smartclip strävar ständigt efter att uppfylla vårt uppdrag att tillhandahålla en oberoende adtech-plattform för broadcasters och streamingtjänster i Europa” säger Stephen Byrne, delad vd i Norden och Executive Director Europe New Partnerships. “Det delade ledarskapet är en tydlig signal till marknaden att vi har ambitionen att växa på demandsidan, men också att etablera starka adtech-allianser på lokala marknader”.

Om smartclip 

På smartclip skapar vi framtidens videoannonsering. Vår egenutvecklade teknologi gör äkta berättande, över flera skärmar, och på alla slags enheter, till verklighet för varumärken — och innebär att publicister kan tjäna pengar på sitt innehåll på ett så effektivt sätt som möjligt. smartclips produkter omfattar branschens ledande broadcasters, publicister och varumärken, som alla strävar efter att bryta sig loss från traditionell annonsering, genom att leverera innovativa videoannonsupplevelser av hög klass, som leder hela branschen framåt.

smartclips huvudkontor finns i Hamburg och företaget har även kontor i Berlin, München, Düsseldorf, Gütersloh, Stockholm, Oslo, Helsingfors, Amsterdam, Milano och Rom. Med en avsevärd marknadsandel över hela Europa möjliggör smartclip varumärkesbaserade distributionskanaler, innovativa annonseringslösningar för interaktiva användarupplevelser och optimerad prestationsanalys.

smartclip är ett dotterbolag inom Mediengruppe RTL Tyskland och därmed en del av RTL Group, Europas ledande fria broadcasting grupp. smartclip är den självklara partnern för europeiska broadcasters och streamingleverantörer, med en utvecklingsavdelning för öppen adtech, baserad på den egenutvecklade teknologin och anpassad efter deras behov.  

För ytterliga information gå till smartclip.tv och följ oss på Twitter och LinkedIn.

Press contacts

Kathrin Müller
Executive Director Europe I PR and Communications
kathrin.mueller@smartclip.tv
+49 173 345 29 60